Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1993 r.

Oferuję tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) i zwykłe (nieuwierzytelnione) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Tłumaczenia pisemne

obejmują różnego rodzaju dokumenty, np:

odpisy z urzędu stanu cywilnego (USC)
świadectwa, certyfikaty, dyplomy
dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny, tytuł własności, faktura lub inne potwierdzenie zakupu)
świadectwa pracy
zaświadczenia z urzędów skarbowych, ZUS
zaświadczenia lekarskie
inne, wymagane w obrocie międzynarodowym lub na potrzeby indywidualne

Tłumaczenia ustne

gdzie wymagana jest obecność i pomoc tłumacza przysięgłego:

w kancelariach notarialnych
w kancelariach prawnych
w urzędach administracji, np. w postępowaniu o uzyskanie karty pobytu
w sądzie
na policji
w czasie zawierania ślubu
na potrzeby indywidualne

Kwalifikacje i uprawnienia

1991 r. ukończenie studiów magisterskich w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1993 r. ustanowienie Tłumaczem Przysięgłym Języka Angielskiego decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku

2005 r. wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/11/05

Ponadto stale dokształcam się na różnego rodzaju kursach i szkoleniach, organizowanych przez stowarzyszenia tłumaczy, uczelnie i inne organizacje branżowe.

Od początku swojej kariery zawodowej współpracuję z organami wymiaru sprawiedliwości, dlatego moja podstawowa dziedzina specjalizacji pozostaje w tym obszarze.

Zawsze staram się świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie, w oparciu o zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Serdecznie zapraszam do współpracy,

Marzena Lubaszewska