białystok tłumacz przysięgły

BIAŁYSTOK TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
CENNIK

Strona obliczeniowa tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) wynosi 1125 znaków ze spacjami; strona obliczeniowa tłumaczeń nieuwierzytelnionych (zwykłych) wynosi 1800 znaków ze spacjami.

Teksty specjalistyczne i tłumaczenia ustne – ceny ustalane są indywidualnie.

Stawki za tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. tłumaczenia przysięgłe) na jęz. angielski i na jęz. polski standardowych dokumentów:

1 strona
(1125 znaków ze spacjami)

Tłumaczenie na język angielski lub tłumaczenie na język polski

Tryb bez ekspresu

30,00 – 40,00 PLN

Tryb ekspresowy

40,00 – 60,00 PLN

Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub trudnego do odczytania

35,00 – 50,00 PLN

Dodatkowa kopia

5,00 PLN

Poświadczenie odpisu pisma w języku angielskim

10,00 PLN

Ostateczna cena jest ustalana po zapoznaniu się z materiałem do tłumaczenia i zależy od rodzaju tekstu, objętości i terminu realizacji.

– akceptowane formy płatności: gotówka, przelew, system PayPal

Przykładowe, orientacyjne  ceny wybranych dokumentów:

Tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. tłumaczenie przysięgłe) na jęz. angielski:

– Odpis skrócony aktu urodzenia – od 30 PLN
– Odpis zupełny aktu urodzenia – od 50 PLN
– Odpis skrócony aktu małżeństwa – od 50 PLN
– Odpis zupełny aktu małżeństwa – od 60 PLN
– Odpis skrócony aktu zgonu – od 40 PLN
– Dyplom ukończenia studiów wyższych – od 50 PLN
– Suplement do dyplomu – zazwyczaj 200-500 PLN
– Świadectwo dojrzałości (przed 2005r.) – od 90 PLN
– Świadectwo dojrzałości (po 2005r.) – od 50 PLN
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej – od 60 PLN
– Świadectwo pracy – od 60 PLN
– Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności) – ok. 60 PLN

Tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. tłumaczenie przysięgłe) na jęz. polski:

– Akt urodzenia z USA (zależy od stanu i formularza) od 40 PLN
– Akt małżeństwa z USA (zależy od stanu i formularza) od 40 PLN
– Akt urodzenia z Anglii – ok. 60 PLN
– Akt małżeństwa z Anglii – ok. 60 PLN
– Apostille – 30 PLN
– Tytuł Własności Pojazdu z USA (Certificate of Title) od 50 PLN
– Dowód Rejestracyjny z Anglii (Registration Certificate) od 60 PLN

Białystok tłumacz przysięgły

in English: http://eng.translator-ml.com