Kontakt

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Marzena Lubaszewska

Adres:
ul. Zachodnia 26/11
15-345 Białystok

tel: +48 85 744 9038
kom.: +48 6969 55882

e-mail: translator@translator-ml.com

Dostarczanie dokumentów do tłumaczenia

Dokumenty lub teksty można przekazać w jeden z następujących sposobów:

przynieść do siedziby (proszę umówić się wcześniej telefonicznie)
przesłać pocztą w kopercie,
przesłać pocztą elektroniczną skan lub czytelne zdjęcie.

Odbiór i wydawanie tłumaczeń

Tłumaczenie (wraz z tekstem lub dokumentem źródłowym) można odebrać:

osobiście z siedziby (proszę umówić się wcześniej telefonicznie)
poprosić o odesłanie pocztą w kopercie
poprosić o sporządzenie skanu i odesłanie pocztą elektroniczną

Na tłumaczeniu uwierzytelnionym (tzw. przysięgłym) jest dopisek, czy zostało wykonane z oryginału (jeśli tłumacz osobiście widzi oryginał), czy z kopii (jeśli tłumacz nie widzi oryginału). Oryginał można okazać przy odbiorze tłumaczenia w siedzibie.

Akceptowane formy płatności: gotówka, przelew bankowy, Blik na telefon, Revolut.